Artikel

Journalist Yvonne Hulsbos komt binnen, loopt ter inspiratie even rond en vraagt dan: ‘Wat is nu de belangrijkste plek waar je jouw product maakt? Dan kan de fotograaf daar straks ook een foto van maken.’

De hierop volgende twee uur aan interview door Yvonne heb ik gepoogd uit te leggen wat ik allemaal doe en wat men bij mij allemaal kan doen. Het is breed, maar een product maken zit er niet bij.

Of wel?

Lees haar verslag dat 20 april 2022 in de Gooi- en Eemlander en Noordhollands Dagblad stond.

Foto’s: Studio Kastermans Alexander Mark